chatni mallorca logotipo

Cos de confitura mallorquina i ànima de chatni hindú.
Cuerpo de confitura mallorquina y alma de chatni hindú.
Body of Majorcan jam and soul of Indian chatni.

c/ Germà Bianor, 17 · 07100 Sóller, Mallorca (Espanya)
Tel. 660 323 666

info@chatnimallorca.com
Veure Catàleg - Ver Catálogo - See Catalog